Privacyverklaring

The Piano Touch (www.thepianotouch.nl) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt daarom transparante informatie gegeven over hoe The Piano Touch omgaat met persoonsgegevens. The Piano Touch doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Piano Touch houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat The Piano Touch in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als The Piano Touch deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

The Piano Touch is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Marie-Astrid Vermaas van The Piano Touch wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die The Piano Touch verwerkt en waarom

The Piano Touch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die The Piano Touch verwerkt:

 • Voor- en achternaam (indien actief verstrekt);
 • Telefoonnummer (indien actief verstrekt);
 • E-mailadres (indien actief verstrekt);
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in geschreven correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op de The Piano Touch website;
 • Internetbrowser en apparaattype.

De genoemde gegevens worden verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Technische verbeteringen van de website www.thepianotouch.nl;
 • Marketingdoeleinden;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn: de overeengekomen pianolessen, of andere opdracht, of het verbeteren van de dienstverlening op www.thepianotouch.nl wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het verwerken van haar of zijn gegevens (middels het accepteren van alle cookies bijvoorbeeld).

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar overeenkomend met de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst. The Piano Touch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Jouw gegevens zijn veilig bij The Piano Touch

The Piano Touch verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast heeft The Piano Touch passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens The Piano Touch van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • The Piano Touch maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • The Piano Touch test en evalueert regelmatig deze maatregelen.

Marie-Astrid Vermaas (eigenares The Piano Touch) en haar samenwerkingspartners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

The Piano Touch gebruikt functionele en analytische cookies. Daarnaast worden er third party cookies geplaatst door Google Analytics. The Piano Touch gebruikt deze tool om de gedragingen van gebruikers in geanonimiseerde vorm te kunnen analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Piano Touch gebruikt minimaal cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wanneer je met alle cookies akkoord gaat worden naast de functionele, ook analytische cookies gebruikt. Bij je eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of door je cookieinstellingen op The Piano Touch te wijzigen. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke The Piano Touch van je ontvangen heeft. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door The Piano Touch. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door The Piano Touch te laten overdragen aan jou zelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. The Piano Touch kan je vragen om je te legitimeren voordat er gehoor geven kan worden aan voornoemde verzoeken.

Mag The Piano Touch jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als je naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Marie-Astrid Vermaas, eigenares van The Piano Touch.

Contactgegevens

Marie-Astrid Vermaas
E-mail: thepianotouch@gmail.com
Tel: 06-45612800
Lunersingel 88
Rosmalen

The Piano Touch is een handelsnaam van Concert Service.